Dobry mailing- polecamy!


KATOLICY  KOCHAJĄ BOGA - KATOLICKI RANKING

Padre Edmundo

Logo XXIII Swiatowego Dnia Młodzieży
Krzyż będący w centrum logo, chwalebnie uniesiony, symbolizuje Chrystusa i życie świadków, którym Duch Święty pomaga żyć. Biel Krzyża oznacza, że Chrystus jest światłością świata.
Płomienie przywołują Pięćdziesiątnicę - Ducha Świętego. Przedstawiają Sakrament Bierzmowania i dary Ducha Świętego. Kolor czerwony, żółty i pomarańczowy odwołuje się do jedności Trójcy Świętej. Przypominają również (rozgrzane) wnętrze kontynentu australijskiego.
Niebieski kolor napisu oznacza ocean oblewający Australię, wody chrztu świętego, morze ludzi oraz Maryję, która jest „pełna łaski".
Opera, symbol Sydney, oznacza miasto, które gościć będzie uczestników ŚDM w 2008 r.

Największy Katolicki Ranking Stron


Informacje podstawowe dotyczące XXIII Światowego Dnia Młodzieży Sydney 2008

Hasło XXIII ŚDM
„Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”
(Dz 1,8)

Miejsce XXIII ŚDM
Sydney – Australia

Termin XXIII ŚDM
15 – 20 lipiec 2008
(wtorek – niedziela)

 

 

Sydney 15 - 20 LIPIEC 2008r

XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Sydney - Australia

"Niech zstąpi Duch Twój"

Duchowe przygotowanie na XXIII Światowy Dzień Młodzieży 

„Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych" – napisał Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu na V Światowy Dzień Młodzieży w roku 1990. Kierunek przygotowań do XXIII Światowego Dnia Młodzieży w Sydney wyznaczył Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży, który obchodziliśmy 9 kwietnia 2006 roku. 

Zaproszenie do Melbourne 

Dr Farin sklep
Sprawdź! Tylko u nas!
http://www.zielonysklep.eu/dr-farin-tabletki-odchudzajace/Dnia 8 styczna br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie z Bratem Markiem O`Connorem, delegatem Arcybiskupa Melbourne ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży 2008 w tej diecezji. Towarzyszył mu Tim Davis, młody nauczyciel młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie w jednej ze szkół katolickich w Melbourne, woluntariusz przygotowań do ŚDM. Od 25 listopada 2006 roku „pielgrzymują” oni po różnych krajach świata, by zaprosić miejscową młodzież do swojej diecezji. Archidiecezja Melbourne jest największą katolicką diecezją Australii. Samo miasto ma 270 parafii i ok. 1 mln katolików. Pracuje ok. 400 kapłanów. Wiele parafii skupia wspólnoty wiernych z różnych części świata, także i z Polski (parafie polonijne). Istnieje tu wiele szkół katolickich wszystkich szczebli. Szkoły te cieszą się bardzo dobrą opinią, są w dobrej sytuacji finansowej, gdyż rząd federalny wspiera szkolnictwo katolickie. Brat Marek i Tim serdecznie zapraszają grupy z Polski do przybycia do Melbourne na tzw. dni w diecezjach, które odbędą się od 10 – 14 lipca 2008 roku. Archidiecezja Melbourne jest przygotowana na przyjęcie ponad 25 tys. młodzieży całego świata. Młodzi, którzy przybędą do Melbourne, tradycyjne zostaną zakwaterowani u rodzin w poszczególnych parafiach. Od młodzież z Polski zapraszający oczekują ewangelizacyjnego świadectwa wiary katolickiej młodzieży australijskiej. Katolicy w Australii są największą grupą religijną – stanowią ok. 28 proc. społeczeństwa – ale też bardzo zsekularyzowaną, co widać przede wszystkim u młodzieży. 14 lipca 2008 wraz z młodzieżą australijską młodzi z różnych krajów świata udadzą się z Melbourne do Sydney na obchody centralne XXIII ŚDM (15 – 20 lipca 2008; papież Benedykt XVI przybędzie do Sydney w czwartek 17 lipca). Odległość z Melbourne do Sydney (ok. 800 km) stanowić będzie swoistego rodzaju wspólną pielgrzymkę młodzieży – autokarami z tzw. statio po drodze (zapewne niektóre grupy pokonają tę odległość także samolotami). Być może grupa opolska pierwszą część ŚDM Sydney 2008 przeżyje właśnie w Melbourne… Szczegóły przygotowań Melbourne do przyjęcia młodzieży z całego świata śledzić można na www.did08.com


ŚDM w Sydney: pierwszy szacunkowy koszt udziału – ponad 7 tys. zł 

Znany jest już orientacyjny koszt udziału w XXIII Światowych Dniach Młodzieży w lipcu 2008 r. w Sydney. Wyniesie on ponad 7 tys. zł. Ponieważ Polska według oficjalnych wskaźników Banku Światowego, należy już do krajów o średnio wysokim poziomie dochodu na jednego mieszkańca, znalazła się w pierwszej grupie krajów, której nie przysługują zniżki. Polska młodzież będzie musiała zapłacić za pobyt na tygodniowym spotkaniu 395 dolarów australijskich, czyli ponad 900 zł oraz ponad 6 tys. zł za bilet lotniczy w obie strony. – Przewidujemy, że z Polski na ŚDM do Sydney może lecieć ok. tysiąca osób – powiedział podczas spotkania w Warszawie ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. – Przy tej liczbie uczestników udało nam się znaleźć ofertę przelotu za 6100 zł. Będziemy jeszcze szukać tańszych ofert, ale nie wiem, czy jest to realne – dodał. Ks. Suchodolski zaznaczył, że dodatkowo istnieje możliwość wykupienia kilkudniowej wycieczki po Australii. Wówczas koszt pobytu wyniósłby nawet 9 tys. zł. Bez wycieczki całkowity koszt powinien zamknąć się w ponad 7 tys. zł. Uczestnicy ŚDM będą mieli do wyboru trzy opcje pakietów: A, B lub C. Pakiet A – z zakwaterowaniem oraz pełnym wyżywieniem – kosztować będzie 395 AUD, pakiet B – bez zakwaterowania i niepełnym wyżywieniem – 335 AUD oraz pakiet C – bez zakwaterowania i jedynie z trzema posiłkami w trakcie całego tygodnia – 175 AUD. Każdy uczestnik obok tej kwoty zobowiązany będzie zapłacić jeszcze – tak jak to jest w zwyczaju Światowych Dni Młodzieży – kwotę 10 euro na fundusz solidarnościowy. Wizy dla pielgrzymów będą bezpłatne. Według moich wstępnych planów wylot naszej grupy diecezjalnej nastąpiłby ok. 7 lipca 2008 r. Lot z Polski do Australii trwa 28 godzin – w trakcie są dwie przesiadki: na jednym z lotnisk europejskich (Rzym, Londyn lub Amsterdam w zależności od miejsca wylotu z Polski) i w Hongkongu (planowany dzień postoju z noclegiem i zwiedzanie) – w sumie więc liczyć trzeba dwie doby tam i dwie doby powrót. Powrót w dniach 23 – 25 lipca 2008 r. Pakiet pielgrzyma w Sydney pełny czyli A. Koszty pobytu w Melbourne pokrywają goszczące nas wspólnoty (jest to tradycją tzw. dni w diecezjach). Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży w internecie www.sdm.org.pl

http://kulnaro.pl/formexplode-suplement-na-przyrost-masy-miesniowej/
Zbuduj masę mięśniową!
http://kulnaro.pl/formexplode-suplement-na-przyrost-masy-miesniowej/Ojciec Święty napisał: 

„Drodzy Przyjaciele, podczas XXI Światowego Dnia Młodzieży, który obchodzić będziemy 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową, rozpoczniemy symboliczną pielgrzymkę ku światowemu spotkaniu młodych, które będzie miało miejsce w Sydney, w lipcu 2008. Do tego wielkiego spotkania przygotujemy się, rozważając wspólnie temat: Duch Święty i misja, w kolejnych etapach. W tym roku uwaga skoncentruje się na Duchu Świętym, Duchu prawdy, którą objawia nam Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, otwierając serce każdego na Słowo zbawienia, prowadzące do całej Prawdy. W roku przyszłym, 2007, rozważać będziemy jeden z wersetów Ewangelii Jana: «Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem» (J 13,34) i bardziej jeszcze zgłębimy, że Duch Święty jest Duchem miłości, którą wzbudza w nas miłość Boga i która uwrażliwia nas na materialne i duchowe potrzeby braci. Dotrzemy w końcu do światowego spotkania w 2008 roku, którego tematem będzie: «Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami» (Dz 1, 8). Już teraz, wsłuchując się nieustannie w słowo Boże, wzywajcie, Drodzy Młodzi, Ducha Świętego, Ducha męstwa i świadectwa, ażeby uczynił was zdolnych głosić bez obawy Ewangelię aż po najdalsze krańce ziemi”.

A zatem prawda o „ Duchu prawdy", „Duchu miłości" oraz „Duchu męstwa i świadectwa" wyznacza kierunek naszego wspólnego duchowego przygotowania do XXIII Światowego Dnia Młodzieży. 

Ponadto, w Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży Ojciec Święty napisał: 

„Nie łatwo jest rozpoznać i spotkać autentyczne szczęście w świecie, w którym żyjemy, gdzie człowiek staje się częstokroć zakładnikiem prądów myślowych, prowadzących go, mimo iż wydaje mu się, że jest «wolny», do zagubienia się w błędach bądź iluzjach fałszywych ideologii. Należy bezzwłocznie «wyzwolić wolność» (por. encyklika Veritatis splendor, 86), rozjaśnić ciemności, w których błądzi ludzkość. Jezus powiedział, jak to będzie możliwe: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8, 31-32). Słowo wcielone, Słowo Prawdy, czyni nas wolnymi i kieruje naszą wolność ku dobru”.

Kochana Młodzieży opolskiej diecezji. Należy bezzwłocznie „wyzwolić wolność" – wzywa Ojciec Święty Benedykt XVI. W kontekście prawdy o „ Duchu prawdy", „Duchu miłości" oraz „Duchu męstwa i świadectwa" pojawiają się, przez analogię, następujące zadania: wyzwolić prawdę, wyzwolić miłość oraz wyzwolić moc świadectwa. Stawajcie zawsze w obronie prawdy, stańcie się jej propagatorami w waszych środowiskach: „Daję słowo – nie kłamię” niech będzie waszym mottem. Dbajcie o właściwą relację miłości wobec siebie i innych. „Zachowuję czystość serca”. „Szanuję każdego człowieka”. „Czynię dobro”. „Bóg dał mi serce i ręce, aby czynić dobro”. Zaangażujcie się w różnego rodzaju dzieła charytatywne czy woluntariatu wobec niepełnosprawnych, chorych terminalnie czy potrzebujących pomocy. Dajcie odważne świadectwo wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii, nawet gdyby miało to kosztować was utratę akceptacji ze strony waszych kolegów i koleżanek… Nie zapominajcie o mocy słowa Bożego i modlitwy. „Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119[118], 105). Życzę każdemu i każdej z Was, byście właśnie w taki sposób – otwierając serca na działanie Ducha Świętego – drogą prawdy, miłości i świadectwa przygotowali się duchowo na to wielkie spotkanie młodych w Sydney. 

Planowany wyjazd grupy diecezjalnej
Nastąpi prawdopodobnie 7 – 10 dni wcześniej (ok. 6 – 8 lipca 2008). Bierzemy pod uwagę odległość (doba lotu samolotem), ale przede wszystkim mamy zamiar wziąć udział w tzw. dniach młodzieży w diecezjach kraju goszczącego, które zawsze mają miejsce podczas ŚDM i odbywają się tydzień przed rozpoczęciem obchodów centralnych. Powrót do Polski ok. 22 – 24 lipca 2008. Potrzebna będzie wiza australijska (procedura otrzymania ma być uproszczona).

Przewidywany koszt
Trudny na dzień dzisiejszy (październik 2006) do określenia. Wstępnie podaję ok. 7 tys. złotych (wiem, że dla wielu suma ta na pierwszy rzut wydaje się „zabójcza”), ale to jest tylko kwota szacunkowa, przyjęta przeze mnie. Trzeba pod uwagę wziąć koszty przelotów lotniczych – tam i powrót – (te są największe) oraz koszty uczestnictwa w obchodach centralnych (te są zawsze mniejsze). Pobyt w diecezjach odbywał się zawsze na koszt goszczących młodzież gospodarzy, nic nie wskazuje na to, by teraz miało być inaczej. Może warto już dzisiaj szukać sponsora swojego wyjazdu…


 
 
Copyright © 2017, mlodziez.opole.pl , Wszelkie prawa zastrzeżone